Adnoddau defnyddiol

Isod, rhestrir amrywiaeth eang o weithgareddau y gallwch fanteisio arnynt ledled Cymru, yn ogystal â gwybodaeth bellach am weithgaredd corfforol a lles. Dim ond drwy Rwydwaith GIG Cymru y mae rhai o’r dolenni hyn ar gael.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwefan

Canllawiau, gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer llesiant gweithiwr.

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwefan

Gwybodaeth am weithgaredd corfforol.

GIG Cymru

Gwefan

Mae iechyd a lles staff y GIG yn ffactor allweddol sy’n ganolog i berfformiad yn y gwaith, ymgysylltu yn y gweithle a lefelau salwch.

SWYDDFA’R CENHEDLOEDD UNEDIG AR CHWARAEON AR GYFER DATBLYGIAD A HEDDWCH

PDF

Trosolwg y Cenhedloedd Unedig o gyfraniad chwaraeon at y nodau datblygu cynaliadwy.


Manteision gweithgaredd corfforol

Gwefan

I lawer o gleifion, gall y syniad o ddechrau gwneud ymarfer corff fod yn ormod iddynt. Caiff ei ystyried yn anodd, yn boenus ac, ar y cyfan, yn rhywbeth ar gyfer y gampfa.

Chwaraeon Cymru

Gwefan

Gwybodaeth am glybiau chwaraeon yn eich ardal leol.

NHS Choices – ymarfer corff ac anabledd

Gwefan

Sut i gynnwys gweithgaredd corfforol yn eich diwrnod, a gwybodaeth am ymarfer corff gan elusennau a mudiadau eraill ar gyfer anableddau.

Chwaraeon Anabledd Cymru

Gwefan

Gallwch ddod o hyd i glybiau ledled Cymru sy’n cynnig cyfleoedd chwaraeon ar gyfer anableddau penodol neu chwaraeon sy’n anabledd-gynhwysol.


Y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

PDF

Y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) – Cynllun a gaiff ei ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n targedu cleientiaid dros 16 oed sydd â chlefyd cronig, neu sy’n wynebu’r risg o ddatblygu clefyd cronig.

NHS Choices – ymarfer corff

Gwefan

Gallwch ddod o hyd i weithgareddau sy’n cryfhau eich cyhyrau.

Asesiad risg generig Amser i Symud

PDF

deithio Gwyrdd

PDF

Am ragor o wybodaeth am deithio Gwyrdd


Galw Iechyd Cymru

WEBSITE

Eich Iechyd a Lles

Amser i Symud

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Ty Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam
LL13 7YP

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.