Beth yw manteision symud mwy?

Mae bod yn gorfforol egnïol yn cynnwys pob math o weithgareddau gwahanol, o gerdded i feicio, i gymryd rhan mewn chwaraeon a phopeth yn y canol, ac mae’n hanfodol ar gyfer cynnal a gwella ein hiechyd a’n lles corfforol a meddyliol.

Bydd manteisio ar unrhyw gyfle i symud mwy ym mhob agwedd ar eich bywyd bob dydd yn gwneud synnwyr, ac yn arwain at wella eich iechyd a’ch lles corfforol a meddyliol. Gall bod yn gorfforol egnïol eich helpu i deimlo’n hapusach, o dan lai o bwysau, gall roi mwy o egni i chi a’ch helpu i gysgu’n well. Mae hefyd yn gyfle gwych i gymdeithasu gyda ffrindiau a chydweithwyr, cael hwyl, bod yn yr awyr agored, cael egwyl oddi wrth eich desg / swyddfa a gwneud amser i chi eich hun.

Manteision symud mwy

Gwybodaeth am y llu o fanteision a gewch wrth symud.

Gweithgaredd corfforol dwysedd cymedrol

Er mwyn i unrhyw fath o weithgaredd corfforol gael unrhyw effaith cadarnhaol ar eich iechyd, mae angen i chi fod yn symud yn ddigon cyflym i gyflymu curiad eich calon, anadlu’n gyflymach a theimlo’n gynhesach. Gelwir y lefel hon o ymdrech yn weithgaredd corfforol dwysedd cymedrol.

Amser i Symud

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Ty Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam
LL13 7YP

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.